REGULAMIN PROMOCJI „Stacja pogody GRATIS”

W sklepie 2Nstore.eu

1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Stacja pogody GRATIS” („Promocja”) jest 2N store sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławska 403 A, kod 02-801, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000164987, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 złotych, opłaconym w całości, NIP: 951-20-79-512, nr BDO 000093404, REGON 010130717 („Organizator”).

2. Okres trwania Promocji: od 14.09.2023 r. do 30.11.2023 r. (lub do wyczerpania zapasów).

3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.2nstore.eu („Sklep Internetowy”).

4. Promocja przeznaczona jest dla konsumentów w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie Internetowym transakcji, której wartość jest równa lub wyższa od 600 zł.

5. Konsumenci, którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie Internetowym transakcji, której wartość jest równa lub wyższa od 600 zł i wyrażą chęć uczestniczenia w promocji poprzez wpisanie w koszyku kodu rabatowego WS30BK , otrzymają bezpłatnie "Stację pogody" - model Blaupunkt WS30BK.

6. Na dokumencie sprzedaży zostaną uwzględnione wszystkie produkty, łącznie ze "Stacją pogody" - model Blaupunkt WS30BK."

7. Promocja łączy się z promocją „Darmowy transport” oferowanym przez Organizatora w dniu sprzedaży oraz z promocją "5 procent rabatu na pierwsze zakupy", na zasadach wskazanych w pkt. 4 regulaminu. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

8. Uczestnik Promocji zgodnie z odrębnymi przepisami jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie internetowym. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży:

a. Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zwrotu wszystkich produktów, łącznie ze "Stacją pogody" - model Blaupunkt WS30BK."

9. Uczestnicy Promocji mogą wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w pkt. 4 powyżej.

10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

11. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.2nstore.eu

12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją, jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14.09.2023 r.

Strefa marek

Zobacz produkty Blauupunkt Zobacz produkty PRIME3 Zobacz produkty LocknLock
Zobacz produkty Gimex Zobacz produkty Koziol Zobacz produkty Flamefield Zobacz produkty Crespo Zobacz produkty Silwy

2Nstore - Oficjalny sklep wyłącznego dystrybutora marek: PRIME3, BLAUPUNKT, GIMEX, LOCKNLOCK, SILWY