REGULAMIN PROMOCJI „5% rabatu na pierwsze zakupy w 2N store”

W sklepie 2N store

1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Kup jeden, drugi otrzymasz za darmo” („Promocja”) jest 2N store sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławska 403 A, kod 02-801, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000164987, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 złotych, opłaconym w całości, NIP: 951-20-79-512, nr BDO 000093404, REGON 010130717 („Organizator”).

2. Okres trwania Promocji: od 13.06.22 r. do 31.12.2022 r. 

3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.2nstore.eu („Sklep Internetowy”).

4. Promocja przeznaczona jest dla konsumentów w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, którzy w okresie obowiązywania Promocji zapiszą się do usługi „Newsletter” i dokonają zakupów do 31 sierpnia 2022 r.

5. Konsument może jednorazowo skorzystać z Promocji, czyli otrzymać 5 procent rabatu od całości wartości zamówienia, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w pkt. 4 powyżej.

6. Kod rabatowy zostanie przesłany w wiadomości mailowej.

7. Promocja łączy się z promocją „Z nami energii Ci nie zabraknie” oferowanym przez Organizatora w dniu sprzedaży, na zasadach wskazanych w pkt. 4 regulaminu. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

8. Uczestnik Promocji zgodnie z odrębnymi przepisami jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie internetowym. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży:

  • a. wszystkich produktów zakupionych w ramach Promocji - Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zwrotu wszystkich darmowych sztuk produktu SAP21

  • b. części produktów zakupionych w ramach Promocji, w sytuacji gdy ilość pozostałych produktów zakupionych w ramach Promocji byłaby równa lub wyższa niż 1 – odpowiedniej ilości dodatkowych produktów SAP21

9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.2nstore.eu

11. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

12. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją, jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 13.06.2022 r.

 

Strefa marek

blaupunkt.pngprime.png LocknLock.png
gimex.pngkoziol.png flamefield.pngprime.png

Na jesienne noce i dni

pościel.pngsuszarki.png