REGULAMIN PROMOCJI „Darmowy transport”

W sklepie 2N store

1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Darmowy transport” („Promocja”) jest 2N store sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławska 403 A, kod 02-801, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000164987, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 złotych, opłaconym w całości, NIP: 951-20-79-512, nr BDO 000093404, REGON 010130717 („Organizator”).

2. Okres trwania Promocji: od 20.05.22 r. do 31.03.2022 r.

3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.2nstore.eu („Sklep Internetowy”).

4. Promocja przeznaczona jest dla konsumentów w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu produktu za minimum 50 PLN brutto.

5. Do każdego zakupu za minimum 50 PLN brutto wysyłka produktu jest na koszt nadawcy przesyłki.

6. Promocja łączy się ze wszystkimi promocjami oferowanym przez Organizatora w dniu sprzedaży, na zasadach wskazanych w pkt. 4 regulaminu.

7. Uczestnik Promocji zgodnie z odrębnymi przepisami jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie internetowym. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży:

a. wszystkich produktów zakupionych w ramach Promocji - Uczestnik Promocji postępuje zgodnie z procedurą zwrotu przesyłki

b. części produktów zakupionych w ramach Promocji - Uczestnik Promocji postępuje zgodnie z procedurą zwrotu przesyłki

8. Uczestnicy Promocji mogą wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w pkt. 4 powyżej.

9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.2nstore.eu

11. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

12. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją, jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20.05.2022 r.

Strefa marek

blaupunkt.pngprime.png LocknLock.png
gimex.pngkoziol.png flamefield.pngprime.png


 2nstore - OFICJALNY SKLEP WYŁĄCZNEGO DYSTRYBUTORA MAREK PRIME3, BLAUPUNKT, GIMEX, LOCKNLOCK

Siekiery