Regulamin konta

w sklepie 2N store

SPIS TREŚCI
┬ž 1 Definicje
┬ž 2 Kontakt z Us┼éugodawc─ů
┬ž 3 Wymogi techniczne
┬ž 4 Konto
┬ž 5 Reklamacje
┬ž 6 Dane osobowe
┬ž 7 Zastrze┼╝enia

┬ž 1 DEFINICJE

Konsument ÔÇô konsument w rozumieniu przepis├│w Kodeksu cywilnego.
Konto ÔÇô uregulowana w Regulaminie nieodp┼éatna funkcja Sklepu (us┼éuga), dzi─Öki kt├│rej Us┼éugobiorca mo┼╝e za┼éo┼╝y─ç w Sklepie swoje indywidualne konto.
Us┼éugobiorca - ka┼╝dy podmiot zak┼éadaj─ůcy Konto lub zainteresowany za┼éo┼╝eniem Konta.
Us┼éugobiorca uprzywilejowany ÔÇô Us┼éugobiorca, kt├│ry jest Konsumentem lub osob─ů fizyczn─ů zawieraj─ůc─ů z Us┼éugodawc─ů umow─Ö bezpo┼Ťrednio zwi─ůzan─ů z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů, ale nieposiadaj─ůc─ů dla niej charakteru zawodowego.
Regulamin - niniejszy regulamin Konta.
Sklep ÔÇô sklep internetowy 2N store prowadzony przez Us┼éugodawc─Ö pod adresem https://2nstore.eu
Us┼éugodawca - 2N-EVERPOL SP. Z O.O. z siedzib─ů pod adresem ul. Pu┼éawska 403A, 02-801 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru S─ůdowego - rejestru przedsi─Öbiorc├│w przez XIII Wydz. Gosp. S─ůdu Rej. Warszawa, pod nr KRS 0000164987, NIP 9512079512, nr REGON 010130717, kapita┼é zak┼éadowy 50000,00 z┼é.

┬ž 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWC─ä

 1. Adres pocztowy: ul. Puławska 12, 05-532 Baniocha
 2. Adres e-mail: kontakt@2nstore.eu
 3. Telefon: 691699699

┬ž 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • aktywne konto e-mail
  • urz─ůdzenie z dost─Öpem do Internetu
  • przegl─ůdarka internetowa obs┼éuguj─ůca JavaScript i pliki cookies

┬ž 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Usługobiorcy.
 2. Konto daje Us┼éugobiorcy dodatkowe mo┼╝liwo┼Ťci, takie jak: przegl─ůdanie historii zam├│wie┼ä z┼éo┼╝onych przez Us┼éugobiorc─Ö w Sklepie, sprawdzenie statusu zam├│wienia czy samodzielna edycja danych Us┼éugobiorcy.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie za┼éo┼╝enia Konta zawierana jest na czas nieoznaczony pomi─Ödzy Us┼éugobiorc─ů a Us┼éugodawc─ů umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Usługobiorca może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta nale┼╝y wys┼éa─ç swoj─ů rezygnacj─Ö do Us┼éugodawcy na adres e-mail: info@2n-everpol.pl, czego skutkiem b─Ödzie niezw┼éoczne usuni─Öcie Konta oraz rozwi─ůzanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

┬ž 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotycz─ůce funkcjonowania Konta nale┼╝y kierowa─ç na adres e-mail info@2n-everpol.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Us┼éugodawc─Ö nast─ůpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy post─Öpowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument mo┼╝e skorzysta─ç m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez w┼éa┼Ťciwy terenowo Wojew├│dzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do kt├│rego nale┼╝y si─Ö zwr├│ci─ç z wnioskiem o mediacj─Ö. Co do zasady post─Öpowanie jest bezp┼éatne. Wykaz Inspektorat├│w znajduje si─Ö tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
  2. pomocy w┼éa┼Ťciwego terenowo sta┼éego polubownego s─ůdu konsumenckiego dzia┼éaj─ůcego przy Wojew├│dzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do kt├│rego nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç wniosek o rozpatrzenie sprawy przed s─ůdem polubownym. Co do zasady post─Öpowanie jest bezp┼éatne. Wykaz s─ůd├│w dost─Öpny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dost─Öpnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

┬ž 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Us┼éugobiorc─Ö podczas korzystania z Konta jest Us┼éugodawca. Szczeg├│┼éowe informacje dotycz─ůce przetwarzania danych osobowych przez Us┼éugodawc─Ö ÔÇô w tym o pozosta┼éych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a tak┼╝e o odbiorcach danych, znajduj─ů si─Ö w dost─Öpnej w Sklepie Polityce prywatno┼Ťci ÔÇô ze wzgl─Ödu na zasad─Ö przejrzysto┼Ťci, zawart─ů w og├│lnym rozporz─ůdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych ÔÇô ÔÇ×RODOÔÇŁ.
 2. Celem przetwarzania danych Us┼éugobiorcy jest prowadzenie Konta. Podstaw─ů przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o ┼Ťwiadczenie us┼éugi lub dzia┼éania podejmowane na ┼╝─ůdanie Us┼éugobiorcy, zmierzaj─ůce do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a tak┼╝e prawnie uzasadniony interes Us┼éugodawcy, polegaj─ůcy na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszcze┼ä (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Us┼éugobiorc─Ö jest dobrowolne, ale jednocze┼Ťnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, ┼╝e Us┼éugodawca nie b─Ödzie m├│g┼é ┼Ťwiadczy─ç us┼éugi prowadzenia Konta.
 4. Dane Us┼éugobiorcy b─Öd─ů przetwarzane do momentu, w kt├│rym:
  1. Konto zostanie usuni─Öte przez Us┼éugobiorc─Ö lub Us┼éugodawc─Ö na ┼╝─ůdanie Us┼éugobiorcy
  2. ustanie mo┼╝liwo┼Ť─ç dochodzenia roszcze┼ä przez Us┼éugobiorc─Ö lub Us┼éugodawc─Ö, zwi─ůzanych z Kontem;
  3. zostanie przyj─Öty sprzeciw Us┼éugobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych ÔÇô w przypadku gdy podstaw─ů przetwarzania danych by┼é uzasadniony interes Us┼éugodawcy
  ÔÇô w zale┼╝no┼Ťci od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nast─ůpi najp├│┼║niej.
 5. Us┼éugobiorcy przys┼éuguje prawo ┼╝─ůdania:
  1. dost─Öpu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usuni─Öcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a tak┼╝e prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn zwi─ůzanych ze szczeg├│ln─ů sytuacj─ů Us┼éugobiorcy ÔÇô wobec przetwarzania dotycz─ůcych go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Us┼éugodawc─Ö).
 6. W celu realizacji swoich praw, Us┼éugobiorca powinien skontaktowa─ç si─Ö z Us┼éugodawc─ů.
 7. W przypadku gdy Us┼éugobiorca uzna, ┼╝e jego dane s─ů przetwarzane niezgodnie z prawem, Us┼éugobiorca mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç skarg─Ö do Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych.

┬ž 7 ZASTRZE┼╗ENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Us┼éugobiorc─Ö tre┼Ťci o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w j─Özyku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
 4. Wa┼╝nymi przyczynami, o kt├│rych mowa w ust. 3 s─ů:
  1. konieczno┼Ť─ç dostosowania Sklepu do przepis├│w prawa maj─ůcych zastosowanie do dzia┼éalno┼Ťci Sklepu;
  2. poprawa bezpiecze┼ästwa ┼Ťwiadczonej us┼éugi;
  3. zmiana funkcjonalno┼Ťci Konta, wymagaj─ůca modyfikacji Regulaminu.
 5. Us┼éugobiorca zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w ┼╝ycie za po┼Ťrednictwem wiadomo┼Ťci e-mail wys┼éanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Us┼éugobiorca nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformowa─ç o tym Us┼éugodawc─Ö poprzez wys┼éanie odpowiedniej wiadomo┼Ťci na adres e-mail Us┼éugodawcy info@2n-everpol.pl, czego skutkiem b─Ödzie rozwi─ůzanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwil─ů wej┼Ťcia w ┼╝ycie planowanej zmiany lub wcze┼Ťniej, je┼Ťli Us┼éugobiorca zg┼éosi takie ┼╝─ůdanie.
 7. W sytuacji gdy Us┼éugobiorca nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wej┼Ťcia jej w ┼╝ycie przyjmuje si─Ö, ┼╝e akceptuje j─ů, co nie stanowi ┼╝adnej przeszkody do rozwi─ůzania umowy w przysz┼éo┼Ťci.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Us┼éugobiorc─ů nieb─Öd─ůcym Us┼éugobiorc─ů uprzywilejowanym, s─ůdem w┼éa┼Ťciwym b─Ödzie s─ůd w┼éa┼Ťciwy dla siedziby Us┼éugodawcy.

Strefa marek

Zobacz produkty Blauupunkt Zobacz produkty PRIME3 Zobacz produkty LocknLock
Zobacz produkty Gimex Zobacz produkty Koziol Zobacz produkty Flamefield Zobacz produkty Crespo Zobacz produkty Silwy

2Nstore - Oficjalny sklep wy┼é─ůcznego dystrybutora marek: PRIME3, BLAUPUNKT, GIMEX, LOCKNLOCK, SILWY