REGULAMIN PROMOCJI „Kup golarkę, dodatkowe ostrza dostaniesz gratis”

 

1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Kup golarkę, dodatkowe ostrza dostaniesz gratis” („Promocja”) jest 2N-Everpol sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławska 403 A, kod 02-801, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000164987, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 złotych,  opłaconym w całości, NIP: 951-20-79-512, REGON 010130717 („Organizator”).

2. Okres trwania Promocji: od 03.10.2022 r. do 15.11.2022 r. (lub do wyczerpania zapasów).

3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.2nstore.eu  („Sklep Internetowy”).

4. Promocja przeznaczona jest dla konsumentów w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu produktu MSR401, MSR501, MSR801 lub MSR711 – Golarki męskie Blaupunkt.

5. Do każdej 1 sztuki zakupionej golarki BLAUPUNKT wymienionej w punkcie 4, konsument otrzyma dodatkowe ostrze.

6. Promocja łączy się z promocją „Darmowy transport” oferowanym przez Organizatora w dniu sprzedaży, na zasadach wskazanych w pkt. 4 regulaminu. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

7. Uczestnik Promocji zgodnie z odrębnymi przepisami jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie internetowym. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży:

a. wszystkich produktów  Golarka męska Blaupunkt zakupionych w ramach Promocji — Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zwrotu wszystkich darmowych sztuk ostrzy golących

b. części produktów Golarka męska Blaupunkt zakupionych w ramach Promocji, w sytuacji gdy ilość pozostałych produktów zakupionych w ramach Promocji byłaby równa lub wyższa niż 1 – odpowiedniej ilości dodatkowych darmowych sztuk ostrzy golących

8. Uczestnicy Promocji mogą wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w pkt. 4 powyżej.

9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.2nstore.eu

11. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

12. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją, jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 03.10.2022 r.

Strefa marek

blaupunkt.pngprime.png LocknLock.png
gimex.pngkoziol.png flamefield.pngprime.png

Na jesienne noce i dni

pościel.pngsuszarki.png